Gaz Nitrasyon


Ara yer atomu göndererek yüzey sertleştirme metotlarından biri olan nitrasyon atomik azotun çelik malzeme yüzeyine gönderilmesi ile yüzeyde aşınmaya dirençli sert bir tabakanın oluşturulması esasına dayanır. Düşük sıcaklıkta yapılan bu proses sonrası sert tabakanın oluşması için yüksek hızda soğutma (yağ veya su) gerekmez.

Kontrollü gaz nitrasyon prosesinde çarpılma minimum seviyededir. Nitrasyon işlemi gaz ortamında yapıldığı için sonrasında yıkama, temizleme gibi ilave işlemlere ihtiyaç duyulmaz.

Nitrason işleminin sağladığı avantajlar ;

Yüksek Yüzey Sertliği,
Nitrasyon sonucunda oluşan sert beyaz tabaka malzemeye bağlı olarak 1200 HV1 sertliğe ulaşabilir. Bu değer düşük alaşımlı çeliklerde 350-400HV1 olabilirken 1.8550 gibi nitrasyon çeliklerinde 1150-1200 HV1 seviyesindedir. 

Artan Aşınma Direnci,
Nitrasyon sonrasında çelik malzeme yüzeyinde ki azota doymuş beyaz tabaka seramiksi özellikler gösterir. Bu tabaka takım veya kalıbın aşınma direnci üzerinde büyük etkiye sahiptir. 

Yorulma Ömründe Artış,
Nitrasyon yapılmış malzemelerde özellikle difüzyon tabakası yorulma direncinin artmasına katkı sağlar. Malzemenin tekrarlı yüklere karşı direnci belirgin oranda gelişir. 

Daha İyi Korozyon Direnci,
Kontrollü gaz nitrasyon tekniğinin sağladığı avantajlardan birisi de beyaz tabakanın korozyon direncidir. Nitrasyon yapılmış alaşımlı çeliklerde tuz testi sonuçları rahatlıkla 30 saatlere ulaşmaktadır