Vakum Sertleştirme


Günümüzde ısıl işlem teknolojisinin ulaştığı en üst nokta vakum fırınlarıdır. Gerek yüksek sıcaklık hassasiyeti gerekse etkin soğutma kabiliyetleri ile vakum fırınlarında asgari çarpılma ve termal şok sağlanır. Baştan sonra bilgisayar kontrolünde yapılan ısıl işlem sayesinde operatör hataları ortadan kaldırılırken, tekrarlanabilir prosesler yapılır.

Vakum fırınlarında yapılan ısıl işlemin avantajları;

  •  Parlak metalik yüzey kalitesi.
  • Koruyucu gaz atmosferinde konveksiyonla homojen ısıtma.
  • Çekirdeğe kadar homojen sertlik ve mikroyapı dağılımı.
  • Yüksek basınçlı gaz atmosferinde (12 Bar) ayarlanabilir 2 yönlü soğutma seçeneği ile azaltılmış deformasyon ve çarpılma.
  • Minimum boyutsal değişim vedeformasyona bağlı yüksek tokluk eldesi.
  • Bilgisayar kontrollü tekrarlanabilir prosesler.
  • Isıl işlem datalarının kayıt altına alınarak saklanması gerektiğinde müşteriye sunulması.
  • Parça üzerinden termokupllar yardımıyla sıcaklığın sürekli kontrol edilmesi ile tekrarlanabilir kontrollü prosesler.
  • Çevreye zararlı atık üretmeyen temiz prosesler.