• Takip Edin:
img
  • 15 Haziran 2022 / 14:48

Martemperleme Nedir?

Martemperleme olarak adlandırılan ve birçok kaynakta değişiklik göstermesinin yanı sıra zaman zaman su verme olarak da tanımlanan işlem bir çeliğe su verme yöntemi olarak ifade edilebilmektedir. Aynı zamanda da çeliğin işlenmesi konusunda sertleştirmeye yönelik malzeme işleme metodu olarak da anlatılabilmektedir. Zaman zaman kademeli su verme olarak da isimlendirilen martemperleme işleminin uygulanış biçimi ise çok net olmaktadır. Bu işlemde çelik, üst kritik noktanın üzerine ısıtılmakta ve daha sonra martenzitik dönüşüm başlama sıcaklığının hemen üzerindeki bir sıcaklıkta tutulan kurşun ya da tuz banyosuna daldırılmaktadır. İş parçası, sıcaklık iş parçasının tüm kesiti boyunca eşit olana kadar bu banyoda-sıcaklıkta tutulmaktadır. Takiben iş parçası hava ya da yağda oda sıcaklığına soğutulmaktadır. Bu sayede de martenzitik bir iç yapı elde edilmektedir.
Martenzitik Nedir?
Martenzit, çok sert bir çelik kristal yapı formu olmaktadır. Alman metalurji uzmanı Adolf Martens'in adını alan bu işlem benzetme yoluyla terim, difüzyonsuz dönüşüm ile oluşturulan herhangi bir kristal yapıyı da ifade edebilmektedir.
Martenzitik Özellikleri Nelerdir?
Martenzit oluşturulurken karbon çelikleri, hızlı soğutma ile (su verme arasında) östenit şeklinde demir karbon atomuna formu yeterince büyük miktarlarda dağıtmaya çalışmaktadır. Kristal yapısından kaynaklı olarak dışarı dağıtmak için büyük bir oranda sementit (Fe 3 ° C) içermekte ve kullanılmaktadır. Östenit, demir ve alaşım elementlerinin katı bir çözeltisi olan gama fazlı bir demirdir (γ-Fe). Söndürmenin bir sonucu olarak, yüz merkezli kübik östenit, karbonla aşırı doymuş martenzit adı verilen oldukça gerilmiş vücut merkezli bir tetragonal forma dönüşmektedir. Ortaya çıkan kayma deformasyonları, çeliklerin birincil güçlendirme mekanizması olan çok sayıda dislokasyona neden olmaktadır. Perlitik çeliğin en yüksek sertliği, 400 Brinell iken martenzit 700 Brinell'e ulaşabilmektedir. Martenzit reaksiyon, soğutma sırasında östenit martenzit başlangıç ​​sıcaklığına (M s) ulaştığında başlamakta ve ana östenit mekanik olarak kararsız hale gelmektedir. Numune söndürüldü gibi düşük bir dönüşüm sıcaklığı M kadar östenit dönüşümler giderek artan büyük bir yüzdesi martenzite ulaşıldığında dönüşüm başlamaktadır ve işlem bu şekilde ilerlemektedir.